× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

OSK SPZOZ w Lublinie

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Szpitalny oddział ratunkowy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pomoc doraźna

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna ratunkowa


Adres

81-7604202
Kruczkowskiego 21
20-468 Lublin

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1