× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

OSK SPZOZ w Lublinie

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii - Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Anestezjologia i intensywna terapia


Adres

81-7604202
Kruczkowskiego 21
20-468 Lublin

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1